Het huidige digitale leerplatform blei.academy is afgesloten en niet meer toegankelijk. Daarvoor in de plaats is een nieuw digitaal leerplatform BLEI.academy gekomen.

Studenten die nog gebruik maken van de nu afgesloten blei.academy worden verzocht contact op te nemen via info@stichtingblei.nl.

Welkom